Ýaşlar barada alada

Share

Sanly ulgam rowaçlanýar Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ýurdumyzda türkmen ýaşlarynyň döwrebap bilim almagy, häzirki zaman dünýäsiniň ösen sanly tehnologiýalaryna erk edip bilýän, ukyp-başarnykly, giň dünýägaraýyşly, sagdyn begenli adamly bolup ýetişmekleri üçin zerur bolam ähli mümkinçilikler we şertler döredilýär. Ýaşlar barada alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Mähriban Arkadagymyzyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyňDoly oka

Doly oka